سبحان دکور

در طراحی بیمارستان d’Olot i Comarcal معماران اسپانیایی، بتن را به عنوان متریال اصلی پروژه در نظر گرفتند و با توجه به این موضوع بیمارستان را طراحی کردند. در قدم بعدی، آنها با از استفاده ترکیب متریال های سبک وزن با بتن و همچنین ایجاد شکستگی های حجمی تصویر کلی از سبکی و نفوذ پذیری بصری در نمای بیمارستان را حفظ کردند.

پرسپکتیو بیمارستان بتی
ساختمان بیمارستان در ناحیه ای وسیع با چشم اندازی زیبا قرار گرفته است که به عنوان یک ساختمان افقی طبقه بندی شده و همچنین با توپوگرافی طبیعی زمین تطابق دارد به طوری که هر یک از سطوح آن را در تماس با زمین مشاهده می شود.
لند اسکیپ بیمارستان

بیمارستان D’olot i Comarcal متشکل از دو نوار شرقی-غربی و شمالی-جنوبی است که تقاطع این دو سازه حیاطی بزرگ مطابق با توپوگرافی زمین ایجاد می کند.
تقاطع حجمی در نما بیمارستان

تقسیم بندی حجمی در نوار های اصلی تشکیل دهنده ی بیمارستان کامریکال باعث شده تا بهترین استفاده از دید سایت پروژه صورت بگیرد. علاوه بر آن، بدلیل قرارگیری متریال های سلب در کنار شفاف و همچنین ترکیب درون و بیرون در یک قاب، سطح تماس بیمارستان با زمین را از دید بصری کاهش می دهد.
پرسپکتیو بیمارستان D’olot i Comarcal

طبقه ی دسترسی – در سطح بالایی – بیشتر شامل فعالیت های عمومی، مشاوره ی خارجی، کافه تریا، سالن کنفرانس و غیره می باشد که می تواند در راستای برنامه ی بیمارستان ، مورد استفاده قرار گیرد. سطح زیرزمین شامل فضاهای بیمارستان است و دو طبقه زیرزمین با تمام خدمات تدارکات و فنی ، در ارتباط است. هر سطح بیمارستان کامریکال شامل یک نقش ساختاری از برنامه فیزیکی و اصلی ساختمان است.

مشخصات پروژه
محل: خیرونا، اسپانیا
مساحت: ۲۷۸۷۳٫۰ متر مربع
سال پروژه: ۲۰۱۳
مدیریت پروژه: Rsanabria Arquitectos Asociados + AiS, UTE
مدیر پروژه: Lídia Planas
سازندگان: Acor

پلان بیمارستان افقی
پلان بیمارستان
پلان بیمارستان بتنی

نمای ساختمان بوسیله ی بتن که به صورت حجم منشوری، ۴ سطح دیواره ها، کف و سقف را شامل می شود، مسلح شده است و متریال های سبک وزن تر مانند شیشه و آلومینیوم را در بر می گیرد و تصویر کلی از پروژه را ، شامل ترکیب سبکی و نفوذ پذیری بصری از خارج به داخل، حفظ کند.

نمای شیشه ای
میز پذیرش بیمارستان

 فضای داخلی بیمارستانترکیب شیشه و بتنترکیب شیشه و بتن
مقطع بیمارستان D’olot i Comarcal مقطع بیمارستان D’olot i Comarcal مقطع بیمارستان D’olot i Comarcal مقطع بیمارستان D’olot i Comarcal نمای بیمارستان نمای بیمارستان بتنینمای بیمارستان D’olot i Comarcal نمای بیمارستان D’olot i Comarcal  لند اسکیپ بیمارستان

تحریریه معماری سبحان دکور

مترجم:سنا رستگار

منبع: archdaily.com ، سبحان دکور