سبحان دکور

همزمان با چهارمین نمایشگاه بین‌المللی معماری، خانه‌مدرن، دکوراسیون داخلی (میدکس ۲۰۱۴) اسامی برندگان مسابقه طرح غرفه برتر به دو صورت «برگزیدگان هیئت داوران» و «منتخب بازدیدکنندگان» به شرح زیر می‌باشد:

منتخب هیئت داوران


مدال جایزه مسابقه

رتبه اول: شرکت برسا
غرفه همراه اول

مدال جایزه مسابقه

رتبه دوم: شرکت سپنج سازه
غرفه مینو

مدال جایزه مسابقه

رتبه سوم: شرکت آومان شهر
غرفه هلگر

مدال جایزه مسابقه

رتبه چهارم: شرکت ارم سازه
غرفه کاشی نایین

مدال جایزه مسابقه

رتبه پنجم (مشترک): شرکت زودیاک
غرفه پکا شیمی

رتبه پنجم (مشترک): شرکت ماوی دیزاین
غرفه انرژی کشور ۱۳۹۱

منتخب بازدیدکنندگان


مدال جایزه مسابقه

شرکت برسا
غرفه همراه اول