سبحان دکور

افتتاح پروژه بزرگترین قاب عکس دنیا در دبی


تحریریه معماری سبحان دکور

این پروژه عجیب با ارتفاع ۱۵۰ متری خود نزدیک پارک زبیل دبی واقع شده و بخشی از معماری منظر دبی به شمار می رود. این پروژه قاب دبی نام گرفته و قصد داشته آخرین منظره ای که هنگام خروج از شهر به چشم شما بیاید، خط آسمانه دبی در قاب عکسی قول پیکر باشد. در اینکه منظر و معماری آسمان خراش های شهر دبی چشم نواز جسورانه هستند شکی نیست، اما ساخت چنین سازه عظیمی برای اینکه تصویر برج خلیفه را به صورت بصری برای شما قاب کند عاقلانه است؟ این وجود که می توان به سالن بالای قاب عکس رفت و از آنجا دبی را تماشا کرد، نمی توان از سادگی و بی مزگی این ساختار گذشت.
افتتاح پروژه بزرگترین قاب عکس دنیا در دبی
معمولا پیشنهادهای زیادی در جهت بهسازی و زیباسازی شهر ارائه می شود که با رویکردهای متفاوتی اجرا می شود. اما در این مورد به نظر می رسد که قدرت پول و سر رفتن حوصله سران دبی دخیل باشد. طبیعتا چنین پروژه ای رویکرد اقتصادی داشته تا مردم از سراسر دنیا به دبی بروند و از زاویه ای دیگر معماری عجیب این شهر را تماشا کنند. تقریباً یک دهه پیش این پروژه پیشنهاد شد. اکنون با کامل شدن پروژه بازدیدکنندگان می توانند به پل کنسول ۹۳ متری این قاب رفته و تمام مناظر این شهر را به صورت ۳۶۰ درجه مشاهده کنند. هدف از طراحی این پروژه تقویت تعامل مردم با تاریخ و آینده شهر عنوان شده است.
به نظر شما چنین هزینه ای برای تعارف فوق منطقی است؟

تحریریه معماری سبحان دکور

منبع: archdaily.com