سبحان دکور

عکاسی معماری

آرک دیلی: بهترین عکس های استایلی معماری با خودرو

آرک دیلی تقریبا هر هفته، یک مجموعه ی منتخب عکاسی معماری را منتشر می کند و هر هفته، با موضوع و رویکردی خاص این کار را انجام می دهد. در این هفته آرک دیلی به سراغ تصاویری از پروژه های معماری رفته است که عکاسی آنها با خودرو انجام شده است. عکس گرفتن با خودرو هم خود یک استایل عکاسی است! البته شاید کمی قدیمی. اما در هر حال از آنجایی که اکثر معماران دستی بر آتش عکاسی دارند  دوست دارند تصاویری هنری را ثبت نمایند، خواستیم این عکس های استایلیش را با شما به اشتراک بگذاریم. با سبحان دکور همراه باشید.

عکاسی معماری عکاسی معماری عکاسی معماری عکاسی معماری عکاسی معماری عکاسی معماری عکاسی معماری عکاسی معماری

عکاسی معماری

تحریریه سبحان دکور

شرکت معماری آوگون

منبع: http://archline.ir – Archdaily