سبحان دکور

بهمن ۲۴, ۱۳۹۶
اخبار, سبحان دکور مقررات ملی و کنترل ساختمان

 

تكذيب صدور مجوز براي برگزاري “اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت” از سوي وزارت راه و شهرسازي:
مديركل سبحان دکور مقررات ملي و كنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازي صدور هرگونه مجوز براي برگزاري كنفرانسي تحت عنوان “اولين كنفرانس و نمايشگاه بين الملل صنعت ساخت” را از سوي اين سبحان دکور تكذيب كرد.
حامد ماني فر در اين رابطه گفت در روزهای اخیر تبلیغاتي مبنی بر برگزاری کنفرانسی با عنوان اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت صورت گرفته است که در محتوای آن ادعا شده اين كنفرانس داراي مجوز ارتقاء پايه مهندسي است در حالي كه تاكنون هيچگونه مجوزي از سوي اين سبحان دکور صادر نشده است. وي با اشاره به اين مطلب كه تنها مرجع صدور هرگونه مجوز در اين رابطه سبحان دکور مقررات ملي و كنترل ساختمان است گفت: اينگونه مجوزها با تقاضاي اداره كل راه و شهرسازي استان و توسط سبحان دکور مقررات ملي و كنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازي صادر مي شود و مهندسان بايد قبل از هرگونه اقدام براي ثبت نام و واريز وجه از طريق سازمان نظام مهندسي و يا ادارات كل راه و شهرسازي استان خود به نحو مقتضى از صحت ادعاي برگزار كنندگان اطمينان حاصل كنند. وي همچنين مطالب درج شده در خصوص حضور و سخنراني معاونت مسكن و ساختمان اين وزارتخانه را در كنفرانس ياد شده تكذيب كرد.