سبحان دکور

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اولین جلسه شورای سیاستگزاری همایش ترویج مقررات ملی ساختمان که در اردبیهشت‌ماه سال ۹۷ با موافقت وزارت راه و شهرسازی در استان کردستان برگزار خواهد شد، در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، مدیرکل سبحان دکور مقررات ملی و کنترل ساختمان، معاون عمرانی استانداری کردستان، شهردار سنندج، مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان، رئیس سازمان نظام مهندسی استان کردستان و برخی از اعضای دبیرخانه ترویج  مقررات ملی ساختمان که مسئولیت آن به مدت ۲ سال به استان کردستان سپرده شده است برگزار شد.

حامد مانی‌فر مدیرکل سبحان دکور مقررات ملی و کنترل ساختمان در نشست فوق، گفت: دبیرخانه دائمی ترویج مقررات ملی ساختمان از اردیبهشت‌ماه سال جاری (۹۶) با موافقت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به استان کردستان واگذار شد.

مانی‌فر ادامه داد: مسئولیت برخی دبیرخانه های تخصصی به استانهای مختلف سپرده شده است و هدف از این اقدام استفاده از ظرفیت های محلی و استانی برای پیشبرد اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. وی گفت انتظار ما از این دبیرخانه ها این است که در رابطه با موضوعات تخصصی فعالیت کنند و تلاش کنند تا راهکارهای مناسب برای ارتقاء و اعتلای موضوع مورد نظر را با مشارکت همه ذینفعان و حرفه مندان بیابند و برای اجرایی کردن آن راهکار مناسب پیشنهاد بدهند تا از این طریق زمینه های مشارکتی گروههای مختلف ذیربط فراهم شود.

مدیرکل سبحان دکور مقررات ملی و کنترل ساختمان با  اشاره به این مطلب که وظیفه دبیرخانه های دائمی تنها برگزاری همایش نیست افزود: این همایش‌ها فرصتی است که نتایج اقدامات عملی دبیرخانه ها طی دوسال به جامعه معرفی و بازخوردهای متقابل آن برای بهبود روش ها از جامعه دریافت شود.

وی خاطرنشان کرد: استان کردستان یکی از فعال‌ترین استان‌ها در همکاری با برنامه‌های سبحان دکور مقررات ملی و کنترل ساختمان است و علاوه بر همکاری در حوزه ترویج در بخش نظارت عالیه نیز با همکاری های درخور توجهی را با این سبحان دکور معمول داشته است.

گفتنی است، در اردیبهشت‌ماه سال جاری با موافقت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مسئولیت دبیرخانه ترویج مقررات ملی ساختمان به مدت دوسال و به‌صورت آزمایشی بر عهده استان کردستان گذاشته شده و در صورت رضایت از عملکرد استان، این مسئولیت به‌صورت دائمی به استان واگذار خواهد شد.

استان کردستان در اردیبهشت‌ماه ۹۷، میزبان مهمانانی از سراسر کشور در همایش ترویج مقررات ملی ساختمان خواهد بود.