سبحان دکور

جلسه نقد و بررسی آثار دانشجویان سومین کارگاه آموزش معماری ” سبحان دکور کویر ” در تاریخ پنج شنبه ۲۰ اسفند از ساعت ۱۴:۳۰ در محل مجموعه ” گروه معماری سبحان دکور کویر ” برگزار می گردد.
موضوعاتی که دراین جلسه توسط دانشجویان سبحان دکور کویر مورد ارائه قرار می گیرند عبارتند از :
بستر یک خانه خوب، خانه با رویکرد کودکان، دیوار، خانه منعطف، خانه زنده، کوشک، گفتگو و خانه مشترک
حضور در این جلسه برای تمامی علاقمندان آزاد است. لطفاً جهت هماهنگی برای حضور با شماره ۳۳-۸۸۶۱۴۲۳۱ تماس حاصل کنید.