سبحان دکور

گروه معماری سبحان دکور کویر

هدف ما در” گروه معماری سبحان دکور کویر” تولید معماری با کیفیت بالا در طراحی و توجه دقیق به جزییات اجرایی و ساخت است .
معماری ، هنری اصیل است که رابطه تنگاتنگ با زندگی انسان ها دارد . بنابراین وظیفه داریم تا فرآیند خلق معماری را از شروع شیوه های صحیح برای طراحی تا اطمینان از بالاترین کیفیت ممکن برای محصول معماری گام به گام دنبال کنیم .
در این مسیرفلسفه ما ، بستر اصلی آن چیزی است که انجام می دهیم .
خدمات ما در گروه معماری سبحان دکور کویر در ۴ بخش ، طراحی معماری ، طراحی داخلی ، طراحی محصول و نظارت مهندسی و مدیریت ساخت و تحویل انجام می پذیرد.

تلفن : ۳-۰۲۱۸۸۶۱۴۲۳۱
نمابر: ۰۲۱۸۸۰۳۲۵۹۶
نشانی: ایــران ، تهران ، خیابــان ملاصـــدرا ، خیابـان شیــخ بهایــی شمالــی ، خیابــان شهانقــی ، پلاک ۲۵ ، واحـــد ۳
info[at]kelyas[dot]com