سبحان دکور

سبزترین شهرهای جهان


تحریریه معماری سبحان دکور

روش های مختلفی برای تخمین سبز بودن یک شهر وجود دارد. می توانیم تعداد پارک های فضای سبز را بشماریم، همه نواحی سبز را گردآوری کنیم، کمیت مناطق جنگلی را تعیین کنیم، تعداد درختان کاشته شده را مشخص کنیم، و اخیراً با توجه به روشی جدید از طریق تحلیل دیدگاه ساکنین می توان پی برد که یک شهر تا چه اندازه سبز به شمار می رود. گروهی از محققان به رهبری نیوشا قائلی در آزمایشگاه سنجش MIT روشی را برای تشخیص چگونگی برنامه ریزی شهری از دیدگاه عابران پیاده را مطرح کردند. 
سبزترین شهرهای جهان
تصاویر گرفته شده توسط برنامه گوگل ناظر (Google Street View) توسط یک الگوریتم پردازش می شود که درصد پوشش سبز را در هر تصویر معین می کند. با توجه به این الگوریتم سبزترین شهرهای دنیا مشخص شدند. این لیست ۱۰ ستونه عبارتند از:
سنگاپور: (۲۹٫۳% GVI)
سیدنی و ونکوور: (۲۵٫۹% GVI)
کمبریج (آمریکا) : (۲۵٫۳% GVI)
دوربان (آفریقای جنوبی) : (۲۳٫۷% GVI)
ساکرامنتو و يوهانسبورگ : (۲۳٫۶% GVI)
فرانکفورت: (۲۱٫۵% GVI)
ژنو : (۲۱٫۴% GVI)
آمستردام : (۲۰٫۶% GVI)
سیاتل: (۲۰ % GVI)
تورنتو: (۱۹٫۵ % GVI)

تحریریه معماری سبحان دکور

منبع: archdaily.com