سبحان دکور

طراحی بیمارستان درمانی


تحریریه معماری سبحان دکور

معمار: گروه معماری Cannon
تیم طراحی: استودیو طراحی مهرداد یزدانی
موقعیت پروژه: سن دیگو، آمریکا
متراژ پروژه: ۵۰۹ هزار متر مربع
سال طراحی: ۲۰۱۷
طراحی بیمارستان درمانی

طراحی مرکز درمانی جیکوب یکی از بزرگترین مراکز درمان بیماران سرطانی در جنوب غربی آمریکا است. هدف از طراحی این مرکز ارائه خدمات پیشرو به جامعه بیماران سرطانی، سلول های بنیادی، جراحی و سبحان دکور پزشکی دانشمندان و پزشکان متخصص بوده است. این مرکز پزشکی با ۵۰۹ متر مربع زیربنا با برنامه های فیزیکی فکر شده به یکی از بهترین ساختمان های پزشکی با رویکرد تسهیل همگرایی، آموزش و مراقبت بالینی عالی تبدیل شده که دارای فضاهای گسترده و لوکسی مانند هتل اقامتی و فضای اجتماعی برای کارکنان را در نظر گرفته است. 
طراحی بیمارستان درمانی
علاوه بر تعبیه کاربری های تحقیقاتی، در این ساختمان ۱۰ طبقه سه مرکز تخصصی پزشکی، بخش های عمومی برای بستری بیماران، بخش مراقبت از نوزادان، مراقبت از بیماران سرطانی و سبحان دکور های جراحی پیشرفته تعبیه شده است. ب منظور پیشرفت سیرکولاسیون و روند شکل گیری عرصه ها، طراحان از خطوط منحنی بهره بردند تا سیر حرکتی در کل مجموعه روان و سهل باشد. خلق یک مدل پیشرفته به منظور بهره برداری از نور طبیعی، تماشای منظر از داخل ساختمان و ایجاد یک فضای روحیه بخش از مهم ترین اقدامات طراحی پروژه بوده اند. 
طراحی بیمارستان درمانی
طراحی هندسه منحنی ظریف به خلق یک فرم پویا و سیر حرکتی مداوم منجر شده است. هندسه ای که باعث شد تراس های گسترده و فضای سبز مناسب به عنوان باغ در ارتفاع برای ساختمان در نظر گرفته شود. طراحی تراس های سبز یکی از مهم ترین ویژگی های روحی روانی در جهت رشد روحیه بیماران در ایجاد شده است. ماهیت ارگانیک فرم بیمارستان و نما آن دارای تأثیراتی بصری بوده که به فرمت داخلی ساختمان منتقل شده ااست. سبحان دکور بیماران دارای امکاناتی پیشرفته و پوشش های مدرن و عناصر پیشرفته معماری می باشند. مرکز درمانی با امکاناتی پیشرفته و رفاهی که کاربری های زیادی را در خود جای داده است. 
طراحی بیمارستان درمانی
طراحی بیمارستان درمانی
طراحی بیمارستان درمانی
طراحی بیمارستان درمانی
طراحی بیمارستان درمانی
طراحی بیمارستان درمانی
طراحی بیمارستان درمانی
طراحی بیمارستان درمانی
طراحی بیمارستان درمانی
طراحی بیمارستان درمانی
طراحی بیمارستان درمانی
طراحی بیمارستان درمانی
طراحی بیمارستان درمانی
طراحی بیمارستان درمانی
طراحی بیمارستان درمانی
طراحی بیمارستان درمانی
طراحی بیمارستان درمانی
طراحی بیمارستان درمانی
تحریریه معماری سبحان دکور
منبع: archdaily.com