سبحان دکور

طراحی مجموعه هتل های کوهستانی هوانگشان


تحریریه معماری سبحان دکور

معمار: گروه معمارMAD
معمار مسئول: ما یانسونگ
موقعیت پروژه: پارک بین المللی هوانگشان، چین
متراژ پروژه: ۶۱۳٫۲۰۰ متر مربع
سال طراحی و ساخت: ۲۰۱۷
طراحی مجموعه هتل های کوهستانی هوانگشان

کوهستان هوانگشو در یکی از مناطق باستانی و قدیمی چین در استان آنهویی واقع شده که یکی از زیباترین مناطق کشور چین به شمار می رود. این منطقه از چین به واسطه مناظر و دیدگاه های بی نظیرش شهرت خاصی بین هنرمندان و نقاشان داشته، و به همین دلیل استقبال زیادی از این منطقه می شده است. چنین شرایطی باعث شد که یک مجموعه اقامتی برای چنین محیط آرام و زیبایی در نظر بگیرند. گروه معماری MAD با نظارت “ما یانسونگ” پروژه ای بزرگ و فوق العاده را برای خلق مجموعه ای از هتل های اقامتی ارائه کرده اند. پروژه ای که به راستی به مناسب ترین گروه طراحی رسیده تا آنها با خصوصیات و کانسپ های ذهنی خود بهترین  نتیجه را برای این مجموعه رقم بزنند. 
طراحی مجموعه هتل های کوهستانی هوانگشان
طرح گروه معماری MAD مجموعه ای از هتل های لوکس و بزرگ برای گردشگران می باشد. رویکرد طراحی ارگانیک به همراه خطوط دوار که با طبیعت همگام شده اند در طراحی های جدید گروه معماری  MAD مشاهده می شود.”ما یانسونگ” به مانند گذشته ویژگی های بصری  زیبایی شناسی طرح خود را با مشاهده به محیط اطراف و سایت پروژه ارائه کرده است. پرهیز از هر گونه المان های اضافی، فراهم کردم بهترین منظره از داخل ساختمان ها برای مراجعه کنندگان و ارائه بهترین منظره از بیرون نسبت به ساختمان ها، از مهم ترین اقدامات گروه معماری MAD به شمار می روند. فراهم ساختن یک شرایط مدرن به همراه تمام امکانات راحتی در قلب منطقه ای که به عنوان یکی از مهم ترین نقاط کره زمین که در سازمان بونسکو به ثبت رسیده، تونسته قابلیت های فرهنگی-هنری مهمی را خلق نماید. 
طراحی مجموعه هتل های کوهستانی هوانگشان
هر کدام از ساختمان دارای ارتفاع متفاوتی می باشد که به منظور حفظ سطوح زمین و تخریب کمتر به این گونه طراحی شده اند. ارتباط پویایی بین ۱۰ ساختمان ایجاده شده که این ارتباط توسط پیکره بندی تمام مجموعه به سمت ضلع جنوبی دریاچه صورت گرفته است. این اقدام طراحی منجر به شکل گیری و ارتباط بهتر ساختمان ها به عنوان یک مجموعه کامل شده، و کانسپت: معماری طبیعت گرا و طبیعت معمارگرا را به خوبی حفظ نموده است. مجموعه سبحان دکور های این ساختمان ها هم دارای تفاوت متراژ و امکانات می باشند. نقطه مشترک تمام واحد ها تعبیه بالکن بوده که خطوط آنها با نگرش در توپوگرافی زمین طراحی شده است. مجموعه اقامتی کوهستانی هوانگشان به مانند مجسمه های بزرگ و سپیدی هستند که آرام و زیبا هارمونی زیبایی را با زمین های چای کوهستان ساخته اند. 
طراحی مجموعه هتل های کوهستانی هوانگشان
طراحی مجموعه هتل های کوهستانی هوانگشان
طراحی مجموعه هتل های کوهستانی هوانگشان
طراحی مجموعه هتل های کوهستانی هوانگشان
طراحی مجموعه هتل های کوهستانی هوانگشان
طراحی مجموعه هتل های کوهستانی هوانگشان
طراحی مجموعه هتل های کوهستانی هوانگشان
طراحی مجموعه هتل های کوهستانی هوانگشان
طراحی مجموعه هتل های کوهستانی هوانگشان
طراحی مجموعه هتل های کوهستانی هوانگشان
طراحی مجموعه هتل های کوهستانی هوانگشان
طراحی مجموعه هتل های کوهستانی هوانگشان
طراحی مجموعه هتل های کوهستانی هوانگشان
طراحی مجموعه هتل های کوهستانی هوانگشان
طراحی مجموعه هتل های کوهستانی هوانگشان
طراحی مجموعه هتل های کوهستانی هوانگشان
طراحی مجموعه هتل های کوهستانی هوانگشان
طراحی مجموعه هتل های کوهستانی هوانگشان
تحریریه معماری سبحان دکور
منبع:archdaily.com