سبحان دکور

طراحی نما سوله


تحریریه معماری سبحان دکور

معمار: مهران خوشرو الگو
موقعیت پروژه: مهرشهر کرج، استان البرز، ایران
معمار مسئول: مهران خوشرو
شركت مشاور: سبحان دکور معماری الگو
تیم طراحی: نیلوفر اسماعیلی، ریحانه میرآفتاب، نسترن نامور، ثمین مصطفایی
تاریخ: ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶
مساحت پروژه : ۱۵۰۰ متر
عکاس: حسن اتفاق

مقطع نمای سوله

طراحی پروژه انبار سیستم مهرشهر کرج یک فضای صنعتی است که مبتنی بر تلفیق فضای انبار و فضای خدماتی می باشد. پروژه‌ “انبارسیستم”، یک دیاگرام صنعتی رایج است. کنار هم قرار گرفتن انبار قطعات متعلق به ماشین‌آلات ساخت سرامیک و فضای خدماتی سازه‌ی ارزان ‌قیمت سوله طرح پروژه را به رویکردی مدرن رسانده است. افزایش کیفیت فضای وسیع و کم‌ تردد انبار با انگیزه‌ی پیوند آن با سایر فضاها مورد توجه قرار گرفت و هم ‌زمان جدا شدن از کلیشه‌ی سوله و انبارهای مرسوم در منطقه به مهمترین الویت طراحی پروژه تبدیل شد.

طراحی نما
کالبد مجموعه به مانند پیله کرم ابریشمی است که سازه بنا را کاور کرده و به دگرگیسی سوله ای انجامید که نمی خواست سوله باشد. فرایند طراحی پوسته بیرونی به گونه ای بود که بر اساس سازه مثلثی مجموعه شکل گرفت و روی سازه را پوشاند. این فرایند به پوسته ای یکپارچه منجر شد که بیان گر نوعی مکانیسم سازه سوله است.
اجرا
زمانی که از بیرون به داخل پروژه وارد می شویم سازماندهی مشخصی در زیر پوسته مشاهده می شود. ساختمان خدمات مانند فضای مهمان شفافی است که در انبار قرار گرفته و به مانند موجود زنده ای است که مکانیسم اش قابل مشاهده می باشد. فرمی که شبیه جعبه ای درون جعبه دیگر باشد. طرح فضای اداری و انبار ترکیبی از یک فضای سیال می باشد که تجربه ای جدید را به کارمندانش منتقل می کند.
حضور در هرکدام به معنی حس کردن فضا تا منتهای دیگری است و انعکاس‌های چندگانه‌ای که در مرز شفاف آن‌ها شکل می‌گیرد به تجربه‌ی درهم‌تنیدگی آن‌ها می‌افزاید.
انبار سیستم سبحان دکور معماری الگو
معماری انبار سیستم
سیستم انبار سبحان دکور معماری الگو
طراحی سوله

بیان درون مانند بیرون سفید و بی‌آرایه است و تنها گیاهان و توده های کدر فضاهای سرویس ها رنگ دارند که اولی برشی از طبیعت در فضای صنعتی است و دومی محصول خط تولیدی است که پروژه برای پشتیبانی از آن ساخته شده است .فضای انبار و پشتیبانی مثل یک رابط هستند که روشنایی و ارتباط با بیرون را برای هم فراهم می کند.

طراحی انبار
معماری انبار
طراحی نما انبار
پلان معماری انبار
طراحی سوله
طراحی سوله
طراحی نما انبار در شب
طراحی مدرن سوله
طراحی داخلی سوله
کانسپت طراحی
طراحی داخلی انبار سیستم
سیستم مکانیزه انبار
معماری داخلی انبار
طراحی فضای صنعتی
طراحی اداری
طراحی فضای اداری
پارتیشن بندی انبار
طراحی فضای داخلی سوله
طراحی پله انبار
فضای سبز در سوله
طراحی پله انبار سیستم

تحریریه معماری سبحان دکور


منبع: archdaily & caoi.ir