سبحان دکور

طراحی نماهای ساختمانی


تحریریه معماری سبحان دکور

به تازگی یک روند جدید در معماری ظهور یافته و آن برجسته کردن تعدادی از پروژه های معماری است که اواخر سال به اتمام می رسند و دارای ویژگی های منحصربه فرد طراحی و اجرایی می باشند. به همین دلیل قصد داریم در این مطلب ۱۷ نمای ساختمان که در طول سال گذشته به اجرا درآمده اند را معرفی کنیم. این لیست شامل برخی ساختمان هایی است که مورد توجه منتقدان قرار گرفته و حتی چند برنده مسابقه در این نمونه های موردی وجود دارد. نورپردازی، تهویه، دید، الگوهای استمراری و برخی موارد دیگر از ویژگی های این ۱۷ نما به شمار می روند.


Crematory in Basel / Architekturbüro Garrigues Maurer

طراحی نماهای آجری


Optical Glass House / Hiroshi Nakamura & NAP

طراحی نمای فلزی ساختمانی


Guardian Art Center in Beijing / Büro Ole Scheeren View from Drop Off

طراحی نمای کامپوزیت ساختمانی


KOI Cafe / Farming Architects

طراحی نمای سفالی ساختمانی


Magnolia Mound Visitors Center / Trahan Architects

طراحی نمای شیشه ای ساختمانی


The MaoHaus / AntiStatics Architecture MaoHaus Night

طراحی نمای الگوریتمیک ساختمانی


Bima Microlibrary / SHAU Bandung

طراحی نمای کامپوزیت ساختمانی


The Modern Village Office / Ho Khue Architects

طراحی نمای سبز ساختمانی


Saint Peter House / Proyecto Cafeína + Estudio Tecalli

طراحی نماهای ساختمانی


REE Campus in Tres Cantos / IDOM

طراحی نمای الگوریتمیک ساختمانی


Catalinas Houses / Agustín Lozada 

طراحی نمای سیمانی ساختمانی


Dos Plátanos School / Murmuro

طراحی نماهای آجری ساختمانی


Emiliano RJ / Studio Arthur Casas

طراحی نمای کامپوزیت ساختمانی


Santa Fe de Bogotá Foundation / El Equipo de Mazzanti

طراحی نماهای ساختمانی


Dos Plátanos School / Murmuro

طراحی نماهای ساختمانی


Santa Fe de Bogotá Foundation / El Equipo de Mazzanti

طراحی نمای آجری ساختمانی


The Lantern / VTN Architects

طراحی نماهای ساختمانی
تحریریه معماری سبحان دکور
منبع: archdaily.com