سبحان دکور

طراحی کافه رستوران در پاساژ


تحریریه معماری سبحان دکور

طراحی کافه رستوران JOY BOX در طبقه اول پاساژ ووهان چین به امکانات مناسبی برای تبدیل یک فضای تجاری به مکانی برای صرف نوشیدنی و غذا داشته است. مساحت کافه ۷۰ متر مربع بوده که شامل دو فضای جدا از هم می باشد. به طوری که کافه به دو بخش جداگانه و نزدیک به هم قرار گرفته و مشتریان را به دو سمت هدایت می کند. طراحی فضا نسبت به گسترش عناصر موجود پاساژ صورت گرفته تا حس شفافیت و لایه بندی عرصه های بخش شمال و جنوب ورودی به طراحی کافه منتقل گردد و توجه مشتریان را به خود جلب کند.
طراحی کافه رستوران در پاساژ
طراحی پلان پاساژ به گونه ای بود که ورودی ساختمان توسط خیابان و شهر از دو جهت شمال و جنوب امکان پذیر بود. لذا تفکیک  فضاها و خورده فروشی ها یک مسیر مستقیم را درون پاساژ ایجاد نمود و باعث شد تا کافه رستوارن در دو نقطه مجزا از هم قرار بگیرند. ورودی کارکنان کافه در یک سمت قرار گرفته و با توجه به نیازهای تجاری، منطقه اماده سازی و سرو غذا می بایست در یک طرف قرار  می گرفت تا ورود کارکنان به آشپزخانه را مختل نکند.
طراحی کافه رستوران در پاساژ
به همین دلیل طراحان به واسطه یک استراتژی منظم فضا را به منطقه غذاخوری و محل آماده سازی سفارش ها تسقیم کردند. با جدا کردن این دو بخش و اختصاص دادن دو واحد تجاری در طبقه اول، مسیر حرکت مستقیم پاساژ هم مختل نشده و خریداران دید بهترین نسبت به چنین مکانی پیدا کردند. مسیر گذر مستقیم به گستردگی فضای کافه انجامید و منطقه مناسبی بری استقبال مشتریان از کافه ایجاد نمود. دید کافه از خیابان به واسطه نمای شیشه ای پاساژ فرصت بی نظیری را برای علاقمندان به غذا و رهگذران ایجاد کرده است. موقعیت این کافه باعث شده تا مشتریان را از داخل و خارج مرکز خرید جذب نماید.
طراحی کافه رستوران در پاساژ
طراحی کافه رستوران در پاساژ
طراحی کافه رستوران در پاساژ
طراحی کافه رستوران در پاساژ
طراحی کافه رستوران در پاساژ
طراحی کافه رستوران در پاساژ
طراحی کافه رستوران در پاساژ
طراحی کافه رستوران در پاساژ
طراحی کافه رستوران در پاساژ
طراحی کافه رستوران در پاساژ
طراحی کافه رستوران در پاساژ
طراحی کافه رستوران در پاساژ
طراحی کافه رستوران در پاساژ
طراحی کافه رستوران در پاساژ
طراحی کافه رستوران در پاساژ
طراحی کافه رستوران در پاساژ
طراحی کافه رستوران در پاساژ
تحریریه معماری سبحان دکور
منبع: archdaily.com