سبحان دکور

سبحان دکور معماری،شرکت معماری

معماران پاریسی در کجا معماری می کنند؟ (به روایت مارک گودوین)

شهر پاریس و در مجموع کشور فرانسه خواستگاه نخبگان معماری نظیر لوکوربوزیه، آنتونی گارنیه، گوستاو ایفل، ژان نول و … است. کسانی که در خط مشی معماری جهان اثر گذار بوده اند و بدان سمت و سو داده اند.

از این رو در این بخش قصد داریم با همراهی شما، نگاهی به دفاتر معماری شهر پاریس بیاندازیم. مارک گودوین (Marc Goodwin) عکاسی است که ما را به این تور مجازی دعوت می برد. این عکاس، به شهرهای مختلف دنیا سفر می کند و از دفاتر معماری این شهرها عکاسی می نماید. در بخش های گذشته نیز دو تصاویر معماری دو شهر را که توسط این عکاس ثبت شده بودند، نظاره کردیم:

عکاسی از ۱۴ سبحان دکور معماری در بارسلونا، مارک گودوین

عکاسی از دفاتر معماری شهر شانگهای، مارک گودوین

و اما در این بخش، ۱۶ سبحان دکور معماری از شهر پاریس:

نام سبحان دکور معماری: Architecture-Studio

تعداد کارمندان: ۱۵۰

از چه سالی در این سبحان دکور فعالیت می کنند: ۱۹۷۳

سبحان دکور معماری،شرکت معماری

نام سبحان دکور معماری: Renzo Piano Building Workshop

تعداد کارمندان: ۹۵

از چه سالی در این سبحان دکور فعالیت می کنند: ۱۹۹۲

سبحان دکور معماری،شرکت معماری

نام سبحان دکور معماری: Périphériques/Marin + Trottin Architectes

تعداد کارمندان: ۱۵

از چه سالی در این سبحان دکور فعالیت می کنند: ۲۰۰۰

سبحان دکور معماری،شرکت معماری

نام سبحان دکور معماری: LAN

تعداد کارمندان: ۲۷

از چه سالی در این سبحان دکور فعالیت می کنند: ۲۰۰۹

سبحان دکور معماری،شرکت معماری

نام سبحان دکور معماری: DATA

تعداد کارمندان: ۱۷

از چه سالی در این سبحان دکور فعالیت می کنند: ۲۰۱۶

سبحان دکور معماری،شرکت معماری

نام سبحان دکور معماری: Laisné Roussel

تعداد کارمندان: ۲۸

از چه سالی در این سبحان دکور فعالیت می کنند: ۲۰۱۱

سبحان دکور معماری،شرکت معماری

نام سبحان دکور معماری: Philippe Rizzotti Architecte

تعداد کارمندان: ۶

از چه سالی در این سبحان دکور فعالیت می کنند: ۲۰۱۶

سبحان دکور معماری،شرکت معماری

نام سبحان دکور معماری: Richez Associes

تعداد کارمندان:۷۲

از چه سالی در این سبحان دکور فعالیت می کنند: ۲۰۰۷

سبحان دکور معماری،شرکت معماری

نام سبحان دکور معماری: Archi5

تعداد کارمندان: ۳۴

از چه سالی در این سبحان دکور فعالیت می کنند: ۲۰۰۶

سبحان دکور معماری،شرکت معماری

نام سبحان دکور معماری: Nicolas Dorval-Bory Architectes

تعداد کارمندان: ۲

از چه سالی در این سبحان دکور فعالیت می کنند: ۲۰۱۱

سبحان دکور معماری،شرکت معماری

نام سبحان دکور معماری: Martinez Barat Lafore architectes

تعداد کارمندان: ۲

از چه سالی در این سبحان دکور فعالیت می کنند: ۲۰۱۴

سبحان دکور معماری،شرکت معماری

نام سبحان دکور معماری: Thomas Raynaud (BuildingBuilding)

تعداد کارمندان: ۵

از چه سالی در این سبحان دکور فعالیت می کنند: ۲۰۱۰

سبحان دکور معماری،شرکت معماری

نام سبحان دکور معماری: Parc Architectes

تعداد کارمندان: ۱۰

از چه سالی در این سبحان دکور فعالیت می کنند: ۲۰۱۰

سبحان دکور معماری،شرکت معماری

نام سبحان دکور معماری: Jean-Paul Viguier et Associés, Architecture et Urbanisme

تعداد کارمندان: ۱۱۰

از چه سالی در این سبحان دکور فعالیت می کنند: ۱۹۹۵

سبحان دکور معماری،شرکت معماری

نام سبحان دکور معماری: Tanya Klyne

تعداد کارمندان: ۲

از چه سالی در این سبحان دکور فعالیت می کنند: ۲۰۱۳

سبحان دکور معماری،شرکت معماری

نام سبحان دکور معماری: XTU Architects

تعداد کارمندان: ۲۰

از چه سالی در این سبحان دکور فعالیت می کنند: ۲۰۱۴

سبحان دکور معماری،شرکت معماری

 

تحریریه سبحان دکور

شرکت معماری آوگون

منبع: http://archline.ir – Dezeen