سبحان دکور

بهترین پروژه های معماری کره و ژاپن


تحریریه معماری سبحان دکور

ما در این پست ۱۱ پروژه از بهترین های معماری آسیای جنوب شرقی را معرفی کردیم. این ۱۱ پروژه معماری به بهانه زیبایی های اقلیمی بهار و جلوه بصری شکوفه های درختان گیلاس و بادام انتخاب شده اند که در کشور ژاپن و کره جنوبی بیشترین کاربرد را دارد. پوشش گیاهی یکی از اِلمان های پرکاربرد در معماری ژاپن و معماری کره می باشد و نقش مهمی در ترویج فرهنگ و هنر این دو کشور ایفا می کند. در ادامه می توانید این پروژه ها را مشاهده کرده و از تأثیر درختان گیلاس و بادام در کارهای خود بهره ببرید.


Joonhwan Yoon

Two Courtyards House + Bridge 130 Cafe / Lee.haan.architects

بهترین پروژه های معماری کره و ژاپن


Ken’ichi Suzuki

“KITERASU” Model CLT Building at Kuse Station / ofa

معماری کره و ژاپن


Kikkawa architects

House in Atsugi / Masashi Kikkawa + Hisashi Ikeda

بهترین پروژه های معماری کره و ژاپن


Shigetomo Mizuno

Mirrors / bandesign

بهترین پروژه های معماری کره و ژاپن


Murai Isamu

Courtyard House in Peach Garden / Takeru Shoji Architects

معماری کره و ژاپن


Kai Nakamura

House U / Atelier KUKKA Architects

معماری کره و ژاپن


Jo Nagasaka / Schemata Architects

۶۳٫۰۲° / Jo Nagasaka / Schemata Architects

معماری کره و ژاپن


Kaori Ichikawa

House in Suita / Horibe Naoko Architect Office

معماری کره و ژاپن


Tsukui Teruaki

Oriel Window House / Shinsuke Fujii Architects

معماری کره و ژاپن


Oren Rozen

Himeji Castle / Ikeda Terumasa

معماری کره و ژاپن


Miho Museum

Miho Museum / I.M. Pei

معماری کره و ژاپن
تحریریه معماری سبحان دکور
منبع: archdaily.com