سبحان دکور

روز دانشجو میارک


تحریریه معماری سبحان دکور


گروه معماران سبحان دکور، فرا رسیدن روز دانشجو، روز ارج نهادن به جایگاه والای دانش و بینش را به جامعه ی علمی و دانشگاهی کشور، به ویژه دانشجویان عزیز تبریک می نماید.

سه عامل وجود دارد که تا حد زیادی موفقیت تحصیلی دانشجویان را تضمین می نمایند: ۱) مهارت های بنیادی ۲) مهارت های فراشناختی ۳) انگیزه

 


آنتونی رابینز درباره موفقیت این گونه بیان می کند که:


موفقیت، نتیجه تشخیص درست است؛

تشخیص درست، نتیجه ی تجربه است؛

و تجربه نیز اغلب نتیجه تشخیص نادرست است.

 

امیدواریم تمام مراحل زندگیتان همراه با موفقیت های روز افزون باشد…

 

تحریریه معماری سبحان دکور