سبحان دکور

در جای جای این سرزمین با هنرها، صنایع دستی و آیین های زیبا و دلنشینی آمیخته شده و به قدری تنوع و تعدادشان زیاد است که گاهی با خود فکر می کنم خیلی هایشان نادیده گرفته شده و از بین می روند. هرگاه صحبت از هنر ایرانی به میان می آید نمی دانم که از کدام یک باید سخن بگویم یا کدام را معرفی کنم. با این حال فرش ایرانی را انتخاب کردم تا بگویم با همه شهرت و عظمتش هنوز خود ما هم نمیشناسیمش! اگر یک نمونه از آن را ببینیم نه می توانیم در مورد خاستگاهش توضیح دهیم و نه در مورد طرح و نقشش. پس انواع طرح و نقش های فرش ایرانی را به شما معرفی می کنم تا ببینید نقش تماشایی فرش دستبافت ایرانی بر چهره دکوراسیون منزل خود را.

فرش با طرح عباسی
نمونه ای از فرش با طرح شاه عباسی

فرش شاه عباسی
نمونه گل های شاه عباسی در فرش

فرش ایرانی در خانه ای در کویت
تصویر فاطمه موسوی

فرش شاه عباسی در دکوراسیون

طرح فرش ایرانی: شاه عباسی

علت نام گذاری این طرح ها وجود گل هایی است که به نام شاه عباسی مشهور شده است. این ضمن شاخه و برگ ها و گاه اسلیمی ها و ختائی ها در متن و حاشیه فرش، نقشه اصلی را تشکیل می دهند. طرح های شاه عباسی را می توان به گروه های فرعی مانند : افشان، لچک ترنج، ترنج دار، درختی، جانوری، شیخ صفی، طره دار سلسله ای، شاه عباسی تصرفی، ترنجی طره دار، بوته ای و لچک ترنج کف ساده تقسیم کرد. معمولا فرش های قم دارای این طرح ها هستند. 

طرح فرش اسلیمی به صورت شاخه های دورانی در میان برگ ها

فرش اسلیمی در دکوراسیون

طرح فرش ایرانی: اسلیمی

شکل اصلی این طرح را شاخه های دورانی در میان برگ ها تشکیل می دهد که معمولا برگرفته از درختان و گیاهان هستند. اسلیمی انواع بسیار زیاد دارد و معمولا در بیش تر قالب ها این طرح تکرار می گردد. معروفترین اسلیمی ها، اسلیمی دهن اژدر است. در این نوع اسلیمی انتهای هر شاخه به دو بخش متقارن منشعب می گردد و به صورت فک اژدها نشان داده می شود و روی ساقه شاخه ها جوانه هایی در نقاط مختلف تزئین شده است که بیش تر این جوانه ها را اسلیم می نامند.

شاید کلمه اسلیمی از اسلیم به معنای جوانه باشد اما باید گفت در هنرهای اسلامی از این طرح بسیار استفاده شده است. این طرح نیز به لحاظ تغییرات و دخل و تصرف ها به گروه های فرعی بسیار تقسیم شده است. مانند اسلیمی، اسلیمی بندی، اسلیمی شکسته، اسلیمی دهان اژدر، اسلیمی لچک ترنج، اسلیمی ترنجدار و اسلیمی ماری اشاره کرد. شما می توانید نمونه فرش با این طرح را در فرش نایینی، کاشان و تبریز بیابید.

فرش با طرح و نقش افشان
نمونه ای از طرح افشان


فرش ایرانی با طرح افشان در دکوراسیون نشیمن

طرح فرش ایرانی: افشان

طرح افشان به این صورت است که گل وبرگ ها و شاخه ها به طور پراکنده و بدون پیوستگی با یکدیگر در متن فرش افشانده شده اند و شاید برعکس فرش های دیگر، اجزا و اشکال به هم پیوسته و مرتبط نیستند. به همین علت است که اصل چنین طرحی را افشان نامیده اند. اما در طرح افشان نیز تنوع و تغییر زیادی داده شده است و طرح های فرعی بسیاری از آن منشعب شده است. مانند افشان اسلیمی، افشان ختائی، افشان بندی، افشان شکسته، افشان گل اناری، افشان شاه عباسی، افشان شاخه پیچ، افشان دسته گل، افشان حیوان دار و افشان ترنجدار.

فرش با طرح بته جقه
نمونه ای از فرش با طرح بته جقه

طرح فرش ایرانی: بته جقه

این طرح ها بته های سرکج فرش ایران که به بته جقه شهرت یافته اند. در طرح های اشکال بته ای به اندازه و اشکال مختلف به چشم می خورد. معروف ترین آن ها عبارتند از بته جقه، بته شاخ گوزن، بته ترمه، بته سرابندی، بته خرقه ای، بته قلمکار اصفهان، هشت گل، بته کردستانی یا هشت بته، بته میر شکسته، بته لچک ترنج، بته سنندج، بته افشاری و بته بازوبندی و بوته بادامی.

فرش با طرح و نقش درختی
نمونه فرش با طرح درختی

طرح فرش ایرانی: درختی

با وجود این که در نقشه و طرح فرش های ایرانی، همیشه از گیاهان و درختان به صورت انتزاعی بهره گرفته شده، در این نوع فرش سعی می شود که طرح شباهت زیادی با درخت و طبیعا داشته باشد. در اغلب طرح های این گروه درخت و درختچه های کوچک و بزرگ به ویژه به صورت انفرادی ترکیب اصلی را تشکیل داده اند و با اجزاء دیگری ترکیب شده اند. طرح های معروف درختی اینطور نامگذاری شده اند: درختی جانوری یا حیوان دار، درختی سبزیکار یا آب نما، درختی ترنجدار، درختی سروی و درختی گلدانی. فرش های درختی را بیش تر می توانید در فرش تهران و تبریز پیدا کنید. 

فرش با طرح شکارگاه
فرش با طرح شکارگاه

فرش با طرح شکارگاه
در فرش با طرح شکارگاه داستان شکارچیان در حال شکار به تصویر کشیده می شود

طرح فرش ایرانی: شکارگاه

در اغلب طرح های شکارگاه، حیوانات وحشی در حال شکار نقش بسته شده است اما به طور کلی مشخصاتی که در مورد طرح های درختی ذکر شده در طرح های شکارگاه نیز وجود دارد. گروه های فرعی این طرح عبارتند از : شکارگاه درختی، شکارگاه ترنجدار، شکارگاه قابی، شکارگاه لچک ترنج و شکارگاه سراسری. این نمونه نیز در فرش قم و تبریز یافت می شوند.

نمونه فرش خشتی

نمونه فرش خشتی

طرح فرش ایرانی: قابی ( خشتی)

این طرح از قاب های چند ضلعی به وجود آمده است و از گروه های فرعی آن قابی اسلیمی، قابی قرآنی کرمان یا ستونی را می توا ن نام برد.

فرش ترکمن
طرح فرش های ترکمن، به صورت ذهنی و بدون تقشه

فرش ترکمن در دکوراسیون

طرح فرش ایرانی: ترکمن یا بخارا

طرح فرش های ترکمن از لحاظ هندسی و شکستگی خطوط در ردیف طرح های ایلی و خاص مردم کوچ نشین است که به طور ذهنی و بدون نقشه بافته می شود. ترکمنی قاب یمونی، ترکمنی شانه ای، ترکمنی غزال گز(چشم آهو)، ترکمنی آخال، ترکمنی چهار قاب، ترکمنی خورجینی و ترکمنی قاشقی طرح های فرعی این طرح را تشکیل می دهند. 

فرش ایرانی مدل ماهی درهم
طرح نقش ماهی درهم

فرش ماهی درهم در دکوراسیون داخلی

طرح فرش ایرانی: ماهی در هم

این طرح در ردیف طرح های بومی و ایلی است. بافت آن ما نند سایر طرح های هندسی ذهنی است و از روی نقشه به وجود نمی آید. خوشبختانه زیبایی این طرح، طراحان فرش را برآن داشته است که آن را به صورت یک طرح منظم و مدون و با حفظ ویژگی های قدیمی آن، پیاده نمایند. این طرح در بیرجند بافته می شده و به تدریج به سایر مناطق فرشبافی ایران راه یافته است. دسته های دیگر آن را با نام های ماهی هرات، ماهی فراهان و زنبوری، ماهی سنه یا کردستان ، ریزه ماهی یا خرده ماهی و ماهی درهم بندی. تبریز

فرش با طرح گلفرنگ
نمونه از فرش با طرح گلفرنگ

طرح فرش ایرانی: گل فرنگ

طرح گلفرنگ ترکیبی است از طرح های اصیل ایرانی با گل های طبیعی، مخصوصا گل سرخ. در این نوع قالی از رنگ های تند و روشن مخصوصا رنگ های سرخ استفاده می شود. گروه های فرعی این طرح را گل سرخ (لچک ترنج)، گلفرنگ بیجار، گلفرنگ مستوفی، گلفرنگ ترنجدار، گلفرنگ دسته گل و گلفرنگ گل و بلبل تشکیل می دهند.


نمونه ای از طرح محراب گلدانی

طرح فرش ایرانی: محرابی

طرح اصلی محرابی از طرح محراب الهام گرفته شده است و تزئیناتی از قبیل قندیل ها و ستون ها و سرستون ها و گل و برگها به آن اضافه شده است. گروه های فرعی این طرح به نام های محرابی درختی، محرابی قندیلی، محرابی گلدانی و محرابی دورنما شهرت دارد. فرش قم دارای این طرح ها می باشد.


نمونه ای از طرح گلدانی

طرح فرش ایرانی: گلدانی

درطرح گلدانی اغلب شکل گلدان در اندازه های مختلف به چشم می خورد. گاه یک گلدان بزرگ پر از گل تمام فرش را می پوشاند. گاه چندگلدان کوچک به طور متقارن در اطراف متن و یا دنبال هم سرتاسر متن را فرا می گیرد. گروه های فرعی این طرح عبارتند از : گلدانی ختائی، گلدانی دوطرفه، گلدانی محرابی، گلدانی سراسری، گلدانی ظل السلطان(گل وبلبل) ، گلدانی حاج خاتمی، گلدانی تکراری، گلدانی لچک ترنج و گلدانی یکطرفه.  شما میتوانید بیش تر در فرش تبریز به دنبال این طرح باشید.


فرش با طرح محرمات

طرح فرش ایرانی: محرمات

در این طرح کل متن فرش از جهت طولی به چند ردیف موازی تقسیم می گردد و درون این ردیف ها با نگاره هایی همچون بته جقه، انواع اسلیمی و یا ختایی و گل و برگ های دیگر تزیین می گردد. به عبارت دیگر متن فرش به صورت راه راه می باشد. محرمات بته جقه ای معروف ترین طرح این گروه است . این طرح در بعضی از نقاط ایران به نام قلمدانی نیز مشهور است. گروه های دیگر طرح محرمات عبارتند از قلمدانی سراسری، گل ریز با زمینه یک رنگ و بته با زمینه الوان. فرش های قم دارای این طرح هستند.

فرش پارسه طرح مدرن قشقایی

نمونه ای از فرش قشقایی

طرح فرش ایرانی: ایلی

این طرح ها از قدیمی ترین و اصیل ترین طرح ها در فرش بافی ایران بوده اند و محصول ذهن قالیبافان بومی است به این صورت که طبیعت و محیط زندگی خود را به ساده ترین شکل در طرح این فرش ها منعکس می کردند. از خصوصیات این نقشه ها می توان گفت از نقشه منظم و مدون پیروی نمی کنندو دارای زیبایی دلپسندی هستند.  گروه های فرعی این طرح ها اغلب منسوب به مناطقی است که طرح ابتدا در آن جا رواج پیدا کرده است و یا به نام اشخاصی است که دارای نفوذ محلی بوده اند و یا سفارش بافت آن را داده اند. نام های معروف و قدیمی این گروه عبارتند از هیبت لو (مربوط به فارس و آباده)، قشقایی بته، افشاری، خاتونی، اردبیل، مزلقان، خمسه، ساوه، تفرش، هریس، مهربان، گوراوان، زنجان و مشکین شهر، بختیاری، کردی، یلمه، گبه(خودرنگ) ، سیستان، فردوس، سالارخانی، یعقوب خانی، سنگ چوبی، علی میرزائی، جان بیگی، جانمازی،جوین، موسی آباد، بلوچستان، ویس، قرجه، سنه و دسته گل.


فرش با طرح هندسی


نمونه فرش هندسی

فرش هندسی در دکوراسیون

فرش هندسی در دکوراسیون

طرح فرش ایرانی: هندسی

همان گونه که از نام طرح های این گروه پیداست، کلیه نقوش این گروه به صورت هندسی و با استفاده از خطوط زاویه دار به وجود می آید. طرح های مهم این دسته عبارتند از: هندسی بندی قابی، هندسی ترنجدار، هندسی محرمات، هندسی لچک ترنج (شاخه شکسته)، هندسی کف ساده، هندسی خطائی، هندسی ستاره(موزاییک)، هندسی خاتم شیرازی و هندسی جوشقانی. فرش های کرمان و تهران با این طرح ها بافته می شوند.


نمونه طرح واگیره ای

طرح فرش ایرانی: طرح های واگیره ای

منظور از استعمال واگیره بندی این است که یک قطعه کوچک از یک طرح در سرتاسر فرش چه از جهت طول و چه از سمت عرض تکرار گردد. چون این قطعات در مرحله تکرار بهم می پیوندند، آن را بند بندی یا واگره می نامند. نام های دیگر این طرح عبارتند از بندی اسلیمی، بندی پیچک ، بندی شکسته ، بندی کتیبه ای ، بندی مستوفی و …. .

فرش پارسه طرح خشتی اصیل کد۱۲۵۱

فرش قشقایی قالیکده کد ۴۰۶۴۴

۱۰۵۰۰۰۰۰تومان

فرش ذرع و نیم بروجن قالیکده ۴۰۸۲۳

نمونه طرح اقتباسی

طرح فرش ایرانی: اقتباسی

اغلب طرح های این گروه شباهت زیادی با طرح های فرش مناطق مرزی ایران و کشورهای همسایه و حتی سایر کشورها دارد و به همین دلیل آن ها را اقتباسی می نامند مانند طرح های قفقازی و گوبلنی .


فرش با طرح مسجد شیخ لطف الله

طرح فرش ایرانی: آثار باستانی و ابنیه اسلامی

این طرح ها از ساختمان ها، کاشیکاری ها و اشکال هندسی و تزئینی بناها الهام گرفته شده است. در طول تاریخ طراحان فرش در طرح های اصلی دخل و تصرفاتی کرده و طرح های فرعی را به وجود آورده اند. معروف ترین این آثار عبارتند از مسجد شیخ لطف الله، محرابی کوفی، مسجد کبود، مقبره شیخ صفی، سردر امامزاده محروق، گنبد قابوس، مسجد شاه اصفهان، تخت جمشید، طاق بستان و طاق کسری(ایوان مدائن)


طرح تلفیقی

طرح تلفیقی

طرح فرش ایرانی: تلفیقی

طرح های این گروه به مرور زمان و با ادغام شدن طرح های مختلف به وجود آمده است و ده ها و بلکه صدها نوع از آن را می توان در میان مناطق مختلف ایران مشاهده کرد. گونه های مختلفی از طرح های تلفیقی را می توان نام برد مانند لچک و ترنج تلفیقی، تلفیقی دسته گلی، تلفیقی گل فرنگ، تلفیقی هندسی و… 

کلام آخر : مسلما شناخت هنر ایرانی ماننند فرش بافی، علاوه بر حفظ و معرفی آن هنر، در تصمیم گیری ها و انتخاب های ما در مورد فرش ایرانی مناسب دکوراسیون منزلمان مفید و موثر خواهد بود. 

ادامه مطلب

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید سجاد اسماعیلی حالم بده

هم اکنون از آپ موزیک ترانه زیبای حالم بده با صدای سجاد اسماعیلی به همراه تکست و دو کیفیت

Download New Song By : Sajjad Esmaeili – Halam Bade With Text And Direct Links In UpMusic

Sajjad Esmaeili Halam Bade 1 دانلود آهنگ جدید سجاد اسماعیلی حالم بده

متن آهنگ حالم بده سجاد اسماعیلی

♪♪♫♫♪♪♯

♪♪♫♫♪♪♯

سجاد اسماعیلی حالم بده

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید سجاد اسماعیلی حالم بده

ادامه مطلب

طراحی سبحان دکور مرکزی آذران


تحریریه معماری سبحان دکور

موقعیت پروژه: تهران، میدان ونک، خیابان خدامی
معماران مسئول: رضا شریف تهرانی، سینا نجفی
متراژ پروژه: ۶۱۰ متر مربع
سال اتمام پروژه: ۱۳۹۵
طراحی سبحان دکور مرکزی آذران
یک بنا خود را به دو نگاه مختلف می‌سپارد. یک نگاه شهروند، رهگذر و همسایه، و دیگری نگاه مالک و باقیِ کاربران. هر کدام از این نگاه‌ها از آنچه می‌بینند و درک می‌کنند انتظاری جداگانه دارند. بنای حاضر از دیدگاه اول، بی‌پیرایه، بدون تکلف، بدون ادا و اطوار، تکنولوژیک، منسجم و آرام است. ساختمان آذران به دور از فرم‌های کاذب و بی‌ربط به لحاظ مکانی و زمانی، تجمل به معنای مبتذل آن و سایر ویژگی‌هایی که بیشتر بناهای سرمایه‌دارانه با استفاده از سنگواره‌ها، سنتوری‌ها، و مؤلفه‌های دو هزار سال پیش برنامه ریزی شده و نگرش امروزی و مرتبط را در راستای طرح خود پیش گرفته است. در نگاه دوم، درون ساختمان و فضای کاربران، محیط آرام با نوری ملایم و طبیعی و فضایی شفاف و گرم است که کار کردن در نظم آن، با ویژگی‌های طبیعی انسان سازگار است.
طراحی سبحان دکور مرکزی آذران
بنا به آنچه گفته شد، در طراحی نمای ساختمان اداری آذران آنچه کمتر از هر موضوعی برایمان اهمیت داشت، فرم‌گراییِ صرف و انجام بازی‌های حجمی بی‌مورد و پرداخت‌های مجسمه‌گونه‌ای بود که بخصوص این روزها در نمای بسیاری از ساختمان‌ها قابل رؤیت است که در قریب به اتفاق موارد انگار مقصودشان چیزی نیست جز نمایش و به رؤیت گذاشتن هر باره خود؛ که حتماً نسبتی هم با آن پشت و آنچه درونشان بناست بگذرد و در جریان باشد هم ندارند. 
طراحی سبحان دکور مرکزی آذران
حال آنکه اینجا و برای ما فرم چیزی در خود و برای خود نبود و بیش از همه در نسبت با “عملکرد” و “ضرورت” که خودِ کار طلب می‌کرد، معنا می‌یافت. پس در طراحی نمای ساختمان، سادگی، وقار و سنگینی یک ساختمان اداری و پاسخگویی به نیازهای ابتدائی آن، نظیر استفاده از نور طبیعی و فیلترشده، مقدم و بیش از هر چیز دیگر برای ما در اولویت بود. بنابراین سعی شد دانه‌بندی‌های درشت و سالن‌های اداری باز که در پشت نماهای اصلی ساختمان قرار گرفته بودند بیشترین استفاده را از پتانسیل‌های نور خورشید و طراحی نما ببرند. عامل دیگری که در طراحی نمای ساختمان مهم بود حفظ یگانگی و وحدت همه‌چیز در خدمت کلّی یک‌پارچه بود؛ پس تا سرحد امکان مانع از هر آنچه شدیم که سبب تقطیع و القای چندگانگی و تصویر کردن چند فضا به جای یک فضا بود.
طراحی سبحان دکور مرکزی آذران
از آنجا که کارفرما خود مجری پروژه‌های عمرانی است و نیز به‌طور تخصصی در زمینه طراحی و اجرای سازه‌های فلزی و بتنی فعال است، بر آن شدیم عناصر شاخص سازه‌ای و ساختاری را به عنوان جزئی تفکیک‌ناپذیر و نمایان در فضا تعریف کنیم. برای انجام این کار، دیوارهای برشی سازه در لابی طبقه همکف، دیوارهای حیاط با بتنِ نمایان، و ستون فلزی نمای جنوبی با جزئیات و اتصالات نمایان به عنوان عنصری وحدت‌بخش در نما و طبقات مختلف طراحی شد.
طراحی سبحان دکور مرکزی آذران
از اینها گذشته، طی جلسات مختلف و گفت‌و‌گوهای بسیار با کارفرما، خواستِ شکلی از لوکس‌گرایی که احیاناً در بدو امر برای کارفرما بی‌اهمیت نبود، به شکلی از ارتقای کیفیت ساخت و تکنولوژی ساختمان، نظام فضایی متفاوت، اقداماتی در جهت حفظ محیط زیست و استفاده از مواد و مصالح روزآمد در جهت افزایش عمر و دوام ساختمان، والایش شد.
طراحی سبحان دکور مرکزی آذران
توجه به مفهوم “پایداری و سبز بودن” ساختمان که راهبردی در جهت پاسخگویی به شرایط و ملزومات ناشی از مقیاس و کاربری ساختمان است، یکی از ایده‌های بنیادین در شکل‌گیری طرح معماری بود. بدین‌سان در طراحی تأسیسات مکانیکی و الکترونیکی ساختمان نیز از این راهبرد بهره بردیم. کمترین استفاده از منابع طبیعی و انرژی‌های تجدیدناپذیر، به حداقل رساندن آلاینده‌ها و تصفیه و پالودن آنها به‌ عنوان راهکارهای اساسی در جهت پیشبُرد این راهبرد، لحاظ شد. از این رو، از مواد و مصالح مصنوعی به جای مواد طبیعی (برای مثال، سرامیک به جای سنگ) استفاده شد، طراحی نورپردازی به جای طراحی جنرال به‌طور موضعی انجام شد، و انتخاب چراغ‌ها و تأسیسات الکترونیکی نیز به منظور به حداقل رسانیدن مصرف انرژی بود. در تأسیسات مکانیکی هم از شیدرها جهت کنترل گرمایش و فیلتر کردن نور ورودی، کلکتورهای خورشیدی به قصد تأمین آب گرم ساختمان، آیس‌بانک جهت تأمین بار سرمایشی مورد نیاز، تصفیه‌خانه ای در زیرزمین چهارم که آب مصرفی فلاش‌تانک‌ و آبیاری فضای سبز را تأمین می‌کند، استفاده شد. به‌کارگیری هیت‌ریکاوری جهت بازیابی انرژی گرمایی هم از مصادیق دیگر توجه به این راهبرد است.
طراحی سبحان دکور مرکزی آذران
در طراحی داخلی سعی بر آن بود تا سادگی و خلوص فضاها مورد تأکید قرار گیرد تا دست‌کم محیط شلوغ و معمولاً درهم‌ریخته فضاهای اداری آرام‌تر و دلپذیرتر بنماید. بدین منظور و برای جلوگیری از هرج‌و‌مرج بصری، کوشیدیم استفاده از تنوع مواد و رنگ به حداقل ممکن برسد. این نکته در طراحی مبلمان ثابت و متحرک و پرداخت جزئیات فضاها نیز به عنوان اولویت نخست در طراحی داخلی مدنظر بود. خوانایی و شفافیت فضاها، ایجاد فضاهای کاری جمعی جهت تقویت روحیه همکاری در عین حفظ حریم شخصی و ایجاد محیطی دلپذیر، حداکثر استفاده از نور فیلترشده و استفاده از نورپردازی مصنوعی موضعی، استفاده از فضای سبز داخلی جهت تلطیف فضاها و… نیز از مواردی هستند که در طراحی داخلی مورد توجه بوده‌اند.
طراحی سبحان دکور مرکزی آذران
در پایان نتیجه حاصله چنین شد:
یک ساختمان اداری در زمینی به وسعت ۶۱۰ مترمربع شامل ۱۳ طبقه–همکف، ۸ طبقه روی آن و ۴ طبقه زیرزمین- با زیربنای تقریبی ۶۳۵۰ مترمربع که به عنوان سبحان دکور مرکزی شرکت سازه های صنعتی آذران استفاده می شود. لابی ورودی، حیاط و برخی فضاهایی که نیازمند ارتباط ساده تر با بیرون هستند، در همکف جانمایی شدند؛ طبقات اول تا پنجم به سبحان دکور ها و سالن های باز اداری و فضاهای وابسته به آن اختصاص یافت؛ سالن جلسات، کتابخانه، مرکز انفورماتیک و … در طبقه ششم و فضاهای مدیریتی در طبقات هفتم و هشتم قرار داده شد. بام در قسمت شمالی به موتورخانه و در قسمت جنوبی به بام سبز تبدیل شد؛ پارکینگ ها و بخشی از فضاهای تاسیساتی در زیرزمین ها مستقر شد؛ اما زیرزمین اول از این قاعده مستثنی و به فضای رستوران و آشپزخانه مبدل گشت.
در طراحی سازه جهت تسریع در اجرا در عین مقرون به صرفه بودن و همچنین به جهت خواسته های معمارانه از ترکیب اسکلت فلزی با دیوارهای برشی برای مهاربندی جانبی استفاده شد.
طراحی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی با رویکرد سیو انرژی، استفاده از انرژی های نو و کاهش آلودگی های زیست محیطی و … صورت گرفت که در سطور بالا به نمونه هایی از این رویکرد اشاره شد.
طراحی سبحان دکور مرکزی آذران
طراحی سبحان دکور مرکزی آذران
طراحی سبحان دکور مرکزی آذران
طراحی سبحان دکور مرکزی آذران
طراحی سبحان دکور مرکزی آذران
طراحی سبحان دکور مرکزی آذران
طراحی سبحان دکور مرکزی آذران
طراحی سبحان دکور مرکزی آذران
طراحی سبحان دکور مرکزی آذران
طراحی سبحان دکور مرکزی آذران
طراحی سبحان دکور مرکزی آذران
طراحی سبحان دکور مرکزی آذران
طراحی سبحان دکور مرکزی آذران
طراحی سبحان دکور مرکزی آذران
تحریریه معماری سبحان دکور
منبع:chakadoffice.com

ادامه مطلب

دی ۲۶, ۱۳۹۶
اخبار, سبحان دکور مقررات ملی و کنترل ساختمان

اطلاعیه برگزاری دومین سمینار تخصصی ضوابط و جزئیات اجرائی نماهای متعارف، جداگرها و جداره های خارجی ساختمان-۲۷ بهمن ۹۶-تبریز

دومین سمینار تخصصی ” ضوابط و جزئیات اجرائی نماهای متعارف، جداگرها و جداره های خارجی ساختمان ” با هماهنگی سبحان دکور مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی با حضور و سخنرانی دکتر نادر خواجه احمدی عطاری، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی ، عضو کمیته تهیه کننده متن اصلی دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان ها (ضابطه ۷۱۴) و دبیر کمیته شورای راهبردی مقاومسازی دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرز ه ای اجزای غیر سازه ای ساختمان ها(ضابطه ۷۴۳)، دکتر سید امین موسوی، تهیه کننده متن راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستر(ضابطه ۷۲۹) و دکتر مجید محمدی ، استاد دانشگاه پژوهشگاه زلزله شناسی ، دانشیار و مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به مدت ۴ ساعت آموزشی ، از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰روز چهارشنبه مورخ ۲۷ دیماه ۱۳۹۶ در محل دانشکده جدید عمران دانشگاه تبریز برگزار خواهد گردید.

 

منبع خبر


ادامه مطلب

طراحی داخلی نشیمن مدرن

نشیمن، مکانی برای جمع شدن دور هم، خندیدن، بازی و تفریح است که در واقع نقطه توجه و قوت خانه محسوب می شود. اکثر فعالیت های روزانه ما در فضای نشیمن است که این فضا ارتباطی منطقی میان سبحان دکور خواب ها، آشپزخانه و سرویس بهداشتی ایجاد می کند. در این قسمت ۵۰ نشیمن مدرن با طرح ها و بستر های متفاوت وجود دارد که در نوعی از آن ها، مبلمان مرکزیت نشیمن را تشکیل می دهد یا مبلمان، خود به نوعی جدا کننده ی نشیمن از فضا های دیگر محسوب می شوند. ارتفاع سقف و نور طبیعی ای که وارد فضا می شود از آیتم های مهم انتخاب رنگ در نشیمن محسوب می شوند، همانطور که در بعضی تصاویر می بینید، استفاده از رنگ طوسی تیره به وفور دیده می شود، این رنگ ها با تاچ های رنگی پر انرژی تر مانند نارنجی، قرمز و بنفش ترکیب شده اند تا تعادل رنگی در فضا شکل بپذیرد.

طراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرنطراحی داخلی نشیمن مدرن

تحریریه سبحان دکور

شرکت طراحی داخلی آوگون

منبع: http://archline.ir

ادامه مطلب

یکی از مکان‌ هایی که بدون شک به ما حس آرامش می‌ دهد و بسیارمان در طی روز در آرزوی حضور در آن هستیم، سبحان دکور‌ خواب است! ما انسان‌ ها در طول عمر خود زمان زیادی را در فضای سبحان دکور‌ خواب به سر می‌ بریم و به استراحت و خواب مشغول می‌ شویم؛ بنابراین باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا به محیطی دلچسب و دلخواه دست پیدا کنیم. بدون شک یکی از ابتدایی‌ ترین نیازهای سبحان دکور‌ خواب، کالای خواب بوده که حضورشان در هر خانه‌ ای لازم و ضروری است. در این مطلب می‌ خواهیم کمی در مورد انواع کالای خواب صحبت کنیم و به معرفی آن ها بپردازیم. با ما همراه باشید.

تشک کم جا چوب

تشک

  • شرکت پیشنهادی : کم جا چوب

همه می‌دانیم که یکی از الزامات برای خواب راحت، تشک است؛ بنابراین باید در انتخاب آن نهایت دقت و حساسیت را به خرج داد. امروزه انواع مختلفی از تشک خواب در بازار موجود است: فنری، فومی، لاتکسی و… که باید پیش از خرید در مورد آن ها اطلاعات لازمی را کسب و مناسب‌ ترینشان را برای خود انتخاب کنیم.

تشک و کالای خواب دریم
تصویر تشک و کالای خواب دریم

روتختی

  • شرکت پیشنهادی: کالای خواب دریم

پس از انتخاب تشک مناسب باید به سراغ سرویس روتختی رفت. به‌ طور کلی یک سرویس روتختی کامل، شامل لحاف روتختی، کاور یا ملحفه تشک و روبالشی می‌ شود. انتخاب سرویس روتختی نرم و زیبا علاوه بر آرامشی که برای ما به ارمغان می‌آورد، نقش به سزایی در زیبایی دکوراسیون سبحان دکور‌ خواب ایفا می‌ کند، چراکه طرح و رنگ آن به لحاظ بصری می‌ تواند توجه زیادی را به خود جلب کرده و تأثیر زیادی بر روی خوابی آسوده داشته باشد. 

پتو

  • شرکت پیشنهادی : کالای خواب خزر مرینوس

بدون شک پتو یکی از الزامات سبحان دکور‌ خواب است. به‌ گونه‌ ای که می‌ توان سبحان دکور‌ خوابی بدون روتختی داشت، اما سبحان دکور‌ خواب بدون پتو هیچ معنایی ندارد! پتوها دارای انواع مختلفی مانند پنبه‌ ای، دولایه، پشمی، ارگانیک، مسافرتی و … هستند.
در انتخاب پتو باید علاوه بر توجه به طرح، نقش و ابعاد آن، نگاه ویژه‌ ای به جنس الیاف پتو داشته باشیم؛ به‌ عنوان‌ مثال الیاف میکروفایبر پلی استر که در ساخت برخی پتوها به کار رفته است، دارای خاصیت ضد حساسیت و ضد آلرژی هستند و برای بعضی افراد فقط این نوع الیاف مناسب است.

سرویس ملحفه

  • شرکت پیشنهادی : خانه تن آسای

اگرچه به لحاظ دسته‌ بندی کالای خواب، سرویس ملحفه در زیردسته سرویس روتختی قرار می‌ گیرد، اما به دلیل اهمیت زیادی که دارد، آن را به‌ صورت جداگانه بررسی می‌ کنیم. شاید در نگاه اول سرویس ملحفه از اهمیت بسیار پایینی برخوردار باشد و هیچ‌ گونه توجهی به آن نشود، ولی وقتی به عمق قضیه دقت کنیم و سلامتی خودمان در اولویت قرار بگیرد بیش‌ از پیش به آن اهمیت می‌ دهیم.
الیاف موجود در سرویس ملحفه مورد استفاده، بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا الیاف موجود در سرویس ملحفه تأثیر به سزایی بر روی پوست انسان دارد. برای جلوگیری از تعرق بیش‌ از حد بدن و اذیت شدن، باید بافت تاروپود ملحفه‌ ها به‌ گونه‌ ای باشد که هوا آزادانه در میان آن ها حرکت کند. جنس ملحفه‌ ها نیز نباید زبر و برای پوست آزاردهنده باشد.

نویسنده : معین قوی | تحریریه سبحان دکور

ادامه مطلب


تحریریه معماری سبحان دکور

نقش آب در معماری چیست؟
مایع حیات یا عنصری برای پایداری؟ عنصری برای رفع نیازهای اجرایی در معماری یا زیباسازی فضا؟
طبیعتاً همه موارد فوق، و حتی موضوعات بیشتری از این عنصر در شاخصه ای به نام معماری و طراحی نقش دارد. وقتی به سالیان دور می نگیریم، مشاهده می کنیم که از دیرباز عنصر آب به عنوان عاملی برای زیباسازی فضاهای معماری مورد استفاده قرار می گرفته است. حوض آب، فواره و آب نماهای معماری در قرون گذشته نشان داده اند که می تواند روند طراحی را با استفاده از این عنصر تغییر داد. اما امروزه با رشد تکنولوژی و اهمیت زیباسازی فضاهای معماری در هر عملکرد، روند طراحی را دگرگون کرده است. خلاقیت، غیرتکراری بودن و جلب توجه کردن از ویژگی های این دو ابداع اخیر به شمار می رود که می تواند شما را وسوسه کند که ساعت ها به آن خیره شوید. تکنیک های ساده ای که با کمک تکنولوژی و هوشمندی طراح برای محیط زندگی ما تعبیه شده اند. در ادامه می توانید شما را به تماشای دو ویدئوی زیبا و جذاب از نمایش آب در فضاهای معماری دعوت می کنیم.

تاب آبشار یا همان (Waterfall swing)  محصول یک شرکت خصوصی است که بسیار پرطرفدار شده است. ویژگی مهم این محصول این است که می تواند در تمام مکان های تفریحی مورد استفاده قرار گیرد و به هیچ وجه آب در این وسیله اتلاف نمی شود. یکی از ویژگی هایی که به تازگی در این وسیله تعبیه شده قابلیت نصب صندلی چرخدار برای افراد کم توان وجود دارد. 
نقش آب در معماری
نقش آب در معماری


آبشار گرافیکی ایستگاه اوساکا ژاپن

این نمایه آبشاری یکی از جالب ترین ابداعات برای زیباسازی فضاهای شهری است. این آبشار هوشمند در یکی از ایستگاه های مترو اوساکای ژاپن واقع شده و برا اساس تظیم یک الگوریتم ساده توسط کامپیوتر مدیریت می شود. اما زیبایی کار آنجایی است که این دستگاه می تواند با میزان ریزش مورد نیاز و کنترل اندازه قطره های آب الگوی های زیبایی بسازد. این فناوری قابل استفاده در بسیاری از فضاهای سرپوشیده و سرباز می باشد.  
نقش آب در معماری
نقش آب در معماری
تحریریه معماری سبحان دکور

منبع: Youtube & Waterfall swing
ادامه مطلب

دی ۲۶, ۱۳۹۶
اخبار, سبحان دکور مقررات ملی و کنترل ساختمان

سومین کنفرانس ایمنی، بهداشت و محیط زیست در تاریخهای دوم و سوم بهمن ماه سالجاری در محل تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار می‌شود از عموم علاقمندان به حضور در کنفرانس یاد شده دعوت بعمل می آید با مراجعه به سایت همایش ضمن کسب اطلاعات بیشتر ثبت نام نمایند.

 

سایت همایش 

 


ادامه مطلب

طراحی داخلی سبحان دکور کار،طراحی داخلی اداری،دکوراسیون داخلی اداری

طراحی سبحان دکور کار خدمات ویزای ایتالیا در مسکو، طراحی به سبک صنعتی

در این بخش قصد داریم به بررسی طراحی سبحان دکور کاری در شهر مسکو بیاندازیم که بر اساس سبک صنعتی، دیزاین شده است. این سبحان دکور، متعلق به سفارت ایتالیا می باشد و خدمات ویزای ایتالیا را در کشور روسیه انجام می دهد. معماری داخلی این سبحان دکور کار توسط MEL | Architecture and Design صورت گرفته است. این سبحان دکور اداری ۹۸۰ مترمربع مساحت دارد که با وجود یک طبقه بودن آن، می توان آن را در زمره دفاتر با متراژ بالا قرار داد.

کار طراحی و اجرای این سبحان دکور اداری در سال ۲۰۱۷ انجام شده است. رنگ غالب مورد استفاده در این فضای اداری، رنگ خاکستری است. رنگی روی دیوارها، کف و سقف می توانید به وفور آن را مشاهده نمایید. برای خلق این فضای خاکستری رنگ، و همینطور فضایی با سبک و سیاق صنعتی، از متریال بتن، به طور گسترده ای در این آپارتمان بهره گرفته شده است.

یکی دیگر از نکات و آیتم هایی که در راستای صنعتی بودن سبک طراحی فضا قابل بررسی است، سقف است. در واقع یکی از ویژگی های سبک صنعتی، کارکردن سقف و تاسیسات بصورت اکسپوز است که بصورت دکوراتیو مورد استفاده قرار می گیرد. در طراحی داخلی این سبحان دکور نیز، سقف بصورت اکسپوز کار شده است و تاسیسات بعنوان یک عنصر دکوراتیو مورد استفاده قرار گرفته اند.

طراحی داخلی سبحان دکور کار،طراحی داخلی اداری،دکوراسیون داخلی اداری طراحی داخلی سبحان دکور کار،طراحی داخلی اداری،دکوراسیون داخلی اداری طراحی داخلی سبحان دکور کار،طراحی داخلی اداری،دکوراسیون داخلی اداری طراحی داخلی سبحان دکور کار،طراحی داخلی اداری،دکوراسیون داخلی اداری طراحی داخلی سبحان دکور کار،طراحی داخلی اداری،دکوراسیون داخلی اداری طراحی داخلی سبحان دکور کار،طراحی داخلی اداری،دکوراسیون داخلی اداری طراحی داخلی سبحان دکور کار،طراحی داخلی اداری،دکوراسیون داخلی اداری طراحی داخلی سبحان دکور کار،طراحی داخلی اداری،دکوراسیون داخلی اداری طراحی داخلی سبحان دکور کار،طراحی داخلی اداری،دکوراسیون داخلی اداری طراحی داخلی سبحان دکور کار،طراحی داخلی اداری،دکوراسیون داخلی اداری طراحی داخلی سبحان دکور کار،طراحی داخلی اداری،دکوراسیون داخلی اداری طراحی داخلی سبحان دکور کار،طراحی داخلی اداری،دکوراسیون داخلی اداری طراحی داخلی سبحان دکور کار،طراحی داخلی اداری،دکوراسیون داخلی اداری طراحی داخلی سبحان دکور کار،طراحی داخلی اداری،دکوراسیون داخلی اداری طراحی داخلی سبحان دکور کار،طراحی داخلی اداری،دکوراسیون داخلی اداری طراحی داخلی سبحان دکور کار،طراحی داخلی اداری،دکوراسیون داخلی اداری طراحی داخلی سبحان دکور کار،طراحی داخلی اداری،دکوراسیون داخلی اداری طراحی داخلی سبحان دکور کار،طراحی داخلی اداری،دکوراسیون داخلی اداری

پلان، دیاگرام، سکشن و …

 

تحریریه سبحان دکور

شرکت معماری آوگون

منبع: http://archline.ir

ادامه مطلب

شما می توانید با خرید یک مبلمان تختخواب شو با کیفیت، نشیمنتان را به یک سبحان دکور خواب مجهز تبدیل کنید! اگر جلوی تلویزیون خوابتان می برد و یا هنگام برخورد چشمانتان با صفحات کتاب خودتان را به خواب دعوت می کنید؛ شما به یک مبل تخت خواب شو نیاز دارید تا شما را از شر کابوس ها و درد های مفصلی نجاتتان دهد! البته پیشنهاد می کنم چند صفحه ای کتاب بخوانید بعد خودتان را به خواب دعوت کنید! با سبحان دکور همراه باشید.

مبل تختخواب شو متناسب با ویژگی های جسمی

مبل تختخواب شو متناسب با زندگی روزمره

چه کسی قرار است از مبل تختخواب شو استفاده کند؟

عادات خواب و سطح سلامت شما موثر ترین عامل در انتخاب نوع مبلمان شماست. یک تخت خواب و صندلی نامتناسب با ویژگی های بدن شما می تواند آسیب های جدی به ستون فقرات و عضلاتتان بزند پس با توجه به ویژگی های جسمیتان مبلمان تهیه کنید.

عکس نمونه کارهای مبلمان یاتاش
تصویر گروه مبلمان یاتاش

مبل تخت شو را به چشم صندلی ببینیم یا تخت خواب؟

کدام مهم تر است! اینکه یک صندلی در نشیمنتان داشته باشید یا یک تخت خواب؟ باید بگویم پاسخ این پرسش به خود شما و عادات شما باز می گردد. اگر گاهی مهمان دارید و از اینکه مهمانتان روی زمین بخوابد ناراحتید، کاربری صندلی برایتان مهم تر است چون شما گاهی مهمان دارید! اما اگر تنها زندگی می کنید یا دانشجو هستید باید بگویم هردو کاربری برایتان مهم است و تختخواب بودنش را بیش تر دوست خواهید داشت و فکر نکنم هیچ وقت آن را به حالت صندلی باز گردانید! مگر اینکه پدر یا مادرتان را به آپارتمان دانشجوییتان دعوت کنید.

اگر دوست دارید در مورد دکوراسیون خانه دانشجویی بیش تر بدانید مطالب زیر را مطالعه کنید:

مبل مناسب برای خواب در نشیمن

ویژگی های یک مبل تخت خواب شو را بدانید

مبلمان هایی با کاربری های چندگانه معجزه منازل و آپارتمان های کوچک هستند اما در هنگام خرید یک معجزه تختخواب شو برای نشیمنتان باید ویژگی های آن ها را بررسی کنید. قبل از هرچیز به زیبایی، رنگ و سبک مبلمان تختخواب شو دقت کنید. می دانید! مبلمان چیزی نیست که هرروز عوضش کنید پس باید همه جوره هم در قلب شما و هم در دکوراسیونتان بنشیند.

۱-مبلمان تخت خواب شو باید بی سروصدا باشد

مبل تختخواب شو باید بی سرو صدا باشد و تمامی اجزا تا شونده به راحتی کار کنند. بهتر است قبل از خرید در مغازه نمونه نمایشگاهی را چند بار باز و بسته کنید تا میزان سروصدایش دستتان بیاید. این یک راز است! نمونه ها مدت زیادی در نمایشگاه ها می مانند و فروخته نمی شوند پس افراد زیادی آن ها را باز و بسته کرده اند. اگر قصد خرید اینترنتی مبلمان تختخواب شو را دارید بهتر است با فروشنده تماس بگیرید و چند سوال در مورد گارانتی و قطعات قابل تعویض مبل تختخواب شو بپرسید!

۲-مبلمان تختخواب شو باید محکم باشد

مهم ترین ویژگی یک مبلمان تخت خواب شو فریم محکم آن است. یک فریم محکم تضمین کننده طول عمر مبلمان شماست. چوب های جنگلی مانند کاج را امتحان کنید به نظرم یک مبلمان تختخواب شو چوبی هنوزهم جزو محبوب ترین هاست. از خرید مبلمان تختخواب شو با فریم های فلزی یا ترکیب چوب و فلز خودداری کنید. شما که نمی خواهید آلودگی صوتی درست کنید!

۳-مبلمان تختخواب شو باید سبک باشد

شما قرار نیست قهرمان پرورش اندام یا قویترین مرد جهان شوید! سبک ترین مبلمان تخت خواب شو را خریداری کنید تا هر شب سنگینی اش مانع از استفاده قابلیت تخت شو اش نشود.

قبل از خرید مبلمان تختخواب شو دست به متر شوید

قبل از خرید مبل تختخواب شو بهتر است فضای نشیمنتان را اندازه گیری کنید تا هنگام خرید بتوانید تصمیم بگیرید مبل تختخواب شو را با چه ابعادی خریداری کنید. قطعا فضایی که برای یک مبل تختخواب شو طولی نیاز دارید بیش تر از یک مبل تخت خواب شو عرضی است.خالی از لطف نیست که بگویم مبلمان های تختخواب شو با الگوی گسترش عرضی راحت تر به تخت تبدیمی شوند.

برای آشنایی بیش تر با انواع مبلمان سری به محصولات اهالی فن کویا دیزاین، گروه مبلمان یاتاش، مبلمان خانگی چوب و هنر، مبلمان آشینا، مبل سلامی و سایر شرکت ها در سبحان دکور بزنید! خریدتون خوش!

نویسنده: فاطمه مرادی | تحریریه سبحان دکور

ادامه مطلب